Welke kosten kan ik verwachten?

U zit te twijfelen wat het voordeel voor u is om een contract via LeaseMediator aan te brengen. Maak ik dan niet onnodig nog meer kosten? Ik zit nu al in mijn maag met de hoogte van de afkoopkosten van mijn leasecontract? 

Ik snap als geen ander dat deze vraag speelt. U wilt niet twee keer €1 uitgeven als het maar één keer €1 had hoeven zijn. LeaseMediator is daarom heel transparant in haar kosten, maar vraagt wel een fee voor haar werkzaamheden. Wat doet LeaseMediator dan precies voor me en zijn deze kosten wel reëel?

In onze samenwerkingen is het de doelstelling van LeaseMediator om 3 partijen met een glimlach en goed gevoel een bemiddeling te laten afronden.

Als u een contract voor bemiddeling aanbiedt, dan zorgt LeaseMediator dat uw contract op een nette wijze op de website terecht komt. Hiervoor betaalt u een kleine fee om te zorgen dat het aanbod betrouwbaar is en dat niet iedereen willekeurig zijn of haar leasecontract zal aanbieden terwijl men niet serieus is. Als er dan een potentiële partij is die uw lease(contract) wil overnemen, zal LeaseMediator, met uw toestemming, het contact met de leasemaatschappij opnemen om te zorgen dat het contract omgezet wordt en dat inzichtelijk wordt welke kosten hiermee gemoeid zijn. Het kan namelijk zo zijn dat uw leasemaatschappij kosten rekent voor het overzetten van het contract. Na deze onderhandeling met de potentiële partij dient het contract opgesteld te worden en zal LeaseMediator alle communicatie en een stuk advies met betrekking tot de voorwaarden voor zijn rekening nemen. 

De laatste fase van het proces is het tekenen van het contract, het regelen van de administratieve zaken en het zorgen dat de auto wordt opgehaald, geschouwd en weer wordt afgeleverd. Hierin is het heel belangrijk dat de latende partij (diegene die het leasecontract aanbiedt) als goede “huisvader” met zijn auto is omgegaan. In de ervaring die ik heb zie je vaak de volgende dingen voorbij komen, waardoor er “ruis op de lijn” komt of er een vertraging is bij het omzetten van het contract:

  • Er zit nog een schade op de auto welke niet gemeld is en dus nog gemeld en gerepareerd dient te worden
  • Er is in de auto gerookt, waardoor er een speciale behandeling nodig is voor het reinigen van de auto
  • Er heeft altijd een hond op de achterbank gelegen waardoor er een bepaalde geur in de auto hangt
  • De auto is niet netjes en schoon

Zo zijn er nog een aantal voorbeelden te noemen waar je de overnemende partij niet mee wil opzadelen. Je wilt zorgen dat deze de beleving van een nieuwe auto krijgt. Hierdoor is het noodzakelijk om een onafhankelijke partner de auto te laten schoonmaken, schouwen en weer te laten afleveren. Alleen hiermee kan LeaseMediator zorgen voor kwaliteit en een proces wat past bij de vergoeding die u betaalt aan LeaseMediator. 

Verder zijn er geen verborgen kosten. Er zijn geen zaken die we vooraf niet inzichtelijk maken en we willen heel graag onze klanten helpen met het doorzetten van hun leasecontract. Het is echter wel zo dat hoe zuiniger u bent omgegaan met uw leaseauto en hoe secuur u bent in het melden van schade, dit bijdraagt aan het zo laag mogelijk houden van uw mogelijke vergoeding of additionele vergoedingen. In onze samenwerkingen is het de doelstelling van LeaseMediator om 3 partijen met een glimlach en goed gevoel een bemiddeling te laten afronden.