Prijzen

Prijs voor bemiddeling

Onder een private leasecontract vallen alle privé gerelateerde leasecontracten. Deze vergoeding geldt alleen voor klanten welke hun leasecontract aanbieden. Tot op het moment van het overnemen van een leasecontract zijn geen kosten verbonden aan de samenwerking met LeaseMediator. U betaalt dus pas een vergoeding op het moment dat het contract daadwerkelijk is bemiddeld.

Private leasecontractPrijzen
Bemiddeling private leasecontract€ 300
Prijzen inclusief btw

Onder een zakelijk leasecontract vallen: operational lease, netto operational lease en financial lease. Deze vergoeding geldt alleen voor klanten welke hun leasecontract aanbieden. Bij het overnemen van een leasecontract zijn geen kosten verbonden voor de overnemende partij, deze zijn voor de latende partij.

Zakelijk leasecontractPrijzen
Bemiddeling zakelijk leasecontract – consumentenprijs < € 45.000,-€ 450
Bemiddeling zakelijk leasecontract – consumentenprijs >  € 45.000,-€ 650
Prijzen exclusief btw

Additionele vergoeding voor bemiddeling

Private leasecontractPrijzen
Transport, schoonmaken en schouwing voertuig private lease€ 550,00
Prijzen inclusief btw
Zakelijk leasecontractPrijzen
Transport, schoonmaken en schouwing voertuig zakelijk lease€ 475,00
Prijzen exclusief btw

Indien u de auto inlevert met schades en/of in een staat waarin de auto niet direct overgedragen kan worden naar de overnemende partij, dan is het mogelijk dat u een extra vergoeding moet voldoen voor het bemiddelen van het leasecontract. Hiervoor zal u een rapport ontvangen met daarin de opgave wat de extra werkzaamheden betreffen en wat hiervan de extra vergoeding is. LeaseMediator zal u hiervan op de hoogte brengen, met als doel dat de overnemende partij een auto overneemt met een glimlach op het gezicht.

Naast deze vergoedingen kan het zijn dat uw leasemaatschappij kosten doorbelast voor het overzetten van uw contract, deze kosten zullen wij doorbelasten aan de latende partij.

Kosten rekenvoorbeelden

Aanmelding leasecontractPrijzen
Aanmelden leasecontract bij LeaseMediator.nl
Afmelden leasecontract bij LeaseMediator.nl
U heeft geen kosten als wij er niet in slagen uw leasecontract te bemiddelen.
Private leasecontractPrijzen
Bemiddeling private leasecontract€ 300
Transport, schoonmaken en schouwing voertuig private leasecontract€ 550
Totaal kosten€ 850
Prijzen inclusief btw
Zakelijk leasecontractPrijzen
Bemiddeling zakelijk leasecontract – consumentenprijs < € 45.000,-€ 450
Transport, schoonmaken en schouwing voertuig zakelijk leasecontract€ 475
Totaal kosten925
Prijzen exclusief btw

Wat mag u verwachten van LeaseMediator?

  • Kwalitatief goede advertentie op de website.
  • Ondersteuning in het gehele traject van aanbod tot overzetting.
  • Advies op welke wijze u uw aanbod interessant kunt maken voor mogelijk overnemende partijen.
  • Afhandeling op een juiste wijze zonder extra kosten achteraf.
  • Actief onder de aandacht brengen via LinkedIn, Instagram en inkoop van zoekwoorden SEA op Google.