De kleine lettertjes van een leasecontract

U bent op zoek naar beheersbare en overzichtelijke kosten voor een auto en kiest daarom voor een leasecontract. Een mooie auto rijden voor een mooie prijs per maand. Helaas wordt hier niet altijd bij verteld dat het tussentijds opzeggen van dit contract iets minder mooi is.

Geen enkele consument of werkgever gaat er bij het afsluiten van een leasecontract vanuit dat hij tussentijds in de situatie terecht komt dat het contract onverhoopt moet worden afgekocht. Je gaat er namelijk vanuit dat dit contract voor een passende periode is afgesloten. Toch gebeurt dit vaker dan gehoopt.

De valkuil

Waar veel mensen zich vooral bezighouden met het maandtarief van een leasecontract, wordt er minder rekening gehouden met de afkoopkosten van een dergelijk contract als deze tussentijds beëindigd moet worden. Terwijl dit juist heel erg van belang is.

Vaak gebeurt er het volgende: U sluit een financieringsovereenkomst af voor een bepaalde periode, maar brengt daarbij onvoldoende in kaart wat er kan gebeuren tijdens de looptijd van dit contract. Denk hierbij aan de mogelijkheid dat uw gezin uitgebreid wordt, u een nieuw huis wilt kopen, u uw baan verliest, u gaat scheiden, uw inkomsten veranderen en/of dat uw werknemer op een moment besluit om de firma te verlaten. Door dit soort gebeurtenissen bent u mogelijk niet meer in staat om het leasecontract te kunnen financieren. Onder het motto “voorkomen is beter dan genezen” is het verstandig om bij het afsluiten van het leasecontract voorbereid te zijn op dit soort zaken.

Hoe kunt u dit doen?

Om te beginnen is het goed om te weten dat de kosten voor het tussentijds opzeggen van uw leasecontract vaak zijn opgebouwd uit een x-percentage van het resterende leasebedrag op dat moment, met daarbij mogelijk een verrekening van het verschil boekwaarde – handelswaarde. Deze rekensom staat vaak weggewerkt in uw algemene voorwaarden en wordt nauwelijks besproken bij het afsluiten van uw leasecontract. Dit is vergelijkbaar met de situatie dat bij het afsluiten van uw hypotheek nooit wordt gesproken over de boete die u zou moeten betalen als u uw hypotheek tussentijds wilt oversluiten.

Maar het is wel degelijk belangrijk om niet alleen naar de kosten vooraf te kijken, maar ook naar welke risico’s u als consument of bedrijf loopt bij het afbreken van uw leasecontract. Op welke manier kunt u deze kosten in beeld krijgen en heeft u een transparant voorstel waar u een goed gevoel bij heeft?

Hoe werkt het precies?

De rekensom van de leasemaatschappij is vrij simpel; u betaalt elke maand uw leasetarief en hierin zit een stuk afschrijving opgenomen. Deze afschrijving lost de leasemaatschappij elke maand af op uw boekwaarde (de waarde waarvoor zij de auto in de boeken opnemen). Dit houdt in dat op het moment dat u tussentijds het leasecontract en daarmee de auto wil afkopen, u te maken heeft met een boekwaarde per datum x (waarde van de auto bij aanschaf min de tot dan ingeloste afschrijving).

Een voorbeeld:

U leaset een auto van €50.000 euro en er wordt elke maand €450 op de auto afgeschreven. Dan heeft uw auto na een jaar (12 maanden) een boekwaarde van €44.600. Dit is het bedrag waarmee u te maken heeft als u uw contract tussentijds wil afkopen. Als boete voor het tussentijds afkopen zal u normaal gesproken het verschil boekwaarde – handelswaarde + winstderving betalen.

De schade die de leasemaatschappij oploopt als u het contract tussentijds opzegt is het verschil tussen boekwaarde (de waarde van de auto op dat moment) en handelswaarde (de waarde waarvoor de auto verkocht kan worden). Verder hebben zij alleen kosten moeten maken voor het leveren van de auto, het aanvragen van het kentekenbewijs en wat administratieve zaken.

Het bedrag wat u betaalt als ‘boete’ is dus aanzienlijk hoger dan de schade die de leasemaatschappij oploopt.

De berekening moet eerlijker en transparanter

Denkt u ook niet dat het veel eerlijker zou zijn als de afkoopsom van uw leasecontract op een hele andere en vooral meer transparante manier berekend zou worden? De leasemaatschappij mag uiteraard geld verdienen aan het contract, want zij leveren uiteindelijk een dienst en dat levert u als consument gemak op. De vraag is echter waar ligt de balans en wat vinden beide partijen acceptabel?

Het doel van LeaseMediator

In een tijd waarin flexibiliteit en mobiliteit erg belangrijk zijn, is bovengenoemde een onderwerp wat niet vaak besproken wordt. Dit gebeurt meestal pas op het moment waarop het contract daadwerkelijk afgekocht moet worden. Dit kan en moet anders!

Voor mij persoonlijk is dit al jaren een strijd die ik als werknemer in verschillende functies bij verschillende leasemaatschappijen heb gevoerd. Een klant wil aan de voorkant de laagste prijs, maar weet niet goed hoe hij de risico’s over x-periode moet managen. En hier zit juist het verschil tussen klant en leasemaatschappij. Bent u als klant/consument bereid om de leasemaatschappij een gezonde boterham te laten verdienen en is de leasemaatschappij op haar beurt bereid om openheid en transparantie te bieden? Pas als beide een beetje zullen toegeven zal hierin een normale situatie ontstaan, waarin u als consument en als bedrijf vertrouwen heeft in het leaseproduct én een goed gevoel heeft bij de prijs die u betaalt.

Dit is voor mij de belangrijkste reden geweest om LeaseMediator te starten. Mijn doel is de klant en de consument te informeren over de risico’s, maar ook om te zorgen voor een betrouwbare relatie met uw leasemaatschappij. Zowel voor uw private lease contract als voor een wagenpark met verschillende leasecontracten.