Veelgestelde vragen

Leasecontract aanbieden

U kunt uw huidige leasecontract aanbieden ter overname door uw auto aan te melden zoals staat omschreven in het formulier. Door middel van het doorlopen van de verplichte velden en uw informatie zullen wij de advertentie bekijken/beoordelen en in overleg met u, het leasecontract aanbieden op onze website.

Hoe bied ik mijn leasecontract ter overname aan?

U kunt uw leasecontract ter overname aanbieden door het formulier volledig in te vullen met de foto’s zoals gevraagd in het formulier. Bij vragen kunt u altijd met ons contact opnemen via info@leasemediator.nl.

Welke gegevens moet ik aanleveren als ik mijn leasecontract wil aanbieden?

De gegevens die u dient aan te leveren staan allemaal vermeld in het formulier. Wij vragen van u een aantal contractuele zaken en een aantal foto’s van uw leaseauto. Een tip hierbij is om de auto te fotograferen met droog weer, zonder veel auto’s in de omgeving en probeer zoveel mogelijk uw eigen reflectie in de auto te vermijden. Daarnaast is het belangrijk dat de gevraagde zijdes volledig op de foto staan. Wij zullen uw gegevens middels ons privacybeleid, gebruiken en beschermen.

Heb ik zelf de mogelijkheid om mijn advertentie te wijzigen?

U heeft niet zelf de mogelijkheid om uw advertentie te wijzigen. LeaseMediator kiest ervoor om de uitstraling en de teksten eenduidig te vermelden op de website, als u wijzigingen en/of opmerkingen heeft dan kunt u contact opnemen met info@leasemediator.nl of met uw vaste contactpersoon. 

Kan ik meerdere auto’s in één keer aanbieden?

U kunt helaas niet meerdere auto’s in één keer aanbieden. Indien u dit wenst, kunt u het beste per leaseauto één aanvraagformulier invullen of rechtstreeks met ons contact opnemen. Het is dan wel handig ter voorbereiding om de gegevens gereed te hebben zoals gevraagd in het aanvraagformulier.

Wat betaal ik voor het plaatsen van mijn advertentie?

U betaalt geen vergoeding voor het plaatsen van uw advertentie. Wij werken namelijk op basis van “no cure – no pay”. Dit betekent dat u als latende partij alleen de vergoeding betaalt wanneer wij het contract voor u daadwerkelijk hebben bemiddeld. Bijvoorbeeld als uw bemiddeling fee € 300,- incl. BTW (particulier) is, dan zijn dit de kosten voor het bemiddelen van het leasecontract. U dient nog wel rekening te houden met de handlingkosten voor het overdragen van uw leasecontract. Dit wordt uitgelegd bij prijzen. Dit betekent dat u nooit kosten maakt voor het plaatsen van uw leasecontract op LeaseMediator.nl. 

Wat gebeurt er als ik de pagina wil verwijderen van LeaseMediator.nl?

Het antwoord hierop is heel simpel. Wij ronden de overname af en zorgen ervoor dat uw pagina niet meer zichtbaar is. Hieraan zijn geen kosten verbonden, wij worden namelijk pas beloond als wij daadwerkelijk uw leasecontract hebben bemiddeld. 

Wat is sponsoring?

Op LeaseMediator wordt veel gesproken over een sponsoring welke beschikbaar gesteld kan worden, maar wat bedoelen we hier eigenlijk mee? Sponsoring is eigenlijk een investering van de klant/particulier, die van het leasecontract af wil. Anders dan de afkoopkosten of een andere reden kan een klant besluiten om het voor een overnemende partij zo interessant mogelijk te maken om zijn of haar leasecontract door te zetten. Hierdoor kan iemand besluiten om een sponsoring (altijd een geldbedrag in €) toe te passen. Dit is simpel gezegd een bonus welke zij beschikbaar stellen als u het contract overneemt middels de bemiddeling.

Een voorbeeld hiervan is het volgende: Als ik mijn lopende leasecontract vroegtijdig wil aflossen, moet ik een boete van €4000,- betalen aan de leasemaatschappij. In plaats daarvan zet ik mijn leasecontract ter overname op LeaseMediator, waarmee ik bij een succesvolle overname €4000,- zal besparen op mijn afkoopboete. Om het leasecontract wat ik ter overname aanbied aantrekkelijk te maken voor een eventueel overnemende partij, kan ik ervoor kiezen om bijvoorbeeld €1000,- aan te bieden aan diegene die mijn contract wil overnemen. Op deze manier kost het mij slechts €1000,- om van mijn leasecontract af te komen, in plaats van €4000,-. Dit wordt sponsoring genoemd.

Wat houdt een schouwing in?

Een schouwing is een technische en optische controle waarbij onze partner de auto volledig nakijkt op mogelijke schades en technische mankementen. Hierdoor zorgen wij ervoor dat we de auto bij de overnemende partij afleveren zoals je verwacht dat de auto wordt afgeleverd als je auto overneemt, netjes, zonder schade en andere mankementen. Dit is voor LeaseMediator de kracht in het proces, wij zorgen voor de bemiddeling maar ook voor de kwaliteit bij de overnemende partij.

Leasecontract overnemen

Heeft u interesse in een leasecontract zoals aangeboden op onze website dan kunt u op de pagina van de advertentie klikken op de knop contract overnemen. Wij zullen dan persoonlijk contact met u opnemen om te kijken op welke manier we een overeenkomst kunnen sluiten welke bij u als overnemende partij past, waarbij wij alle risico’s voor u uit handen nemen. 

Hoe neem ik een leasecontract over?

U kunt op onze website via de knop ‘contract overnemen’ uw contactgegevens achter laten met een aantal basisgegevens om een offerte op te vragen en/of een start te maken met de overname. Op basis van deze gegevens zullen wij de leasemaatschappij benaderen om de volgende stap in het proces te zetten en u een offerte te sturen.  

Welke gegevens moet ik aanleveren als ik een leasecontract wil overnemen?

Dit verschilt per aanvraag en per product. Op basis van het product dat u kiest zullen er gegevens worden gevraagd door de leasemaatschappij. Bij private lease zijn dit vaak: salarisstrook, kopie bankafschrift, overzicht mogelijke (studie) financieringen en kopie legitimatiebewijs (AVG-proof). Bij een zakelijke lease zijn dit vaak: recent jaarverslag, BTW nummer, bankrekeningnummer en kopie legitimatiebewijs tekeningsbevoegde (AVG proof). Het kan zijn dat de leasemaatschappij aanvullende gegevens vraagt, maar deze gegevens zullen we altijd in overleg en op basis van de privacy wetgeving met uw toestemming verstrekken.

Waarom zou ik een schouwing, transport en een reiniging meenemen?

LeaseMediator wil graag faciliteren in het overnemen van leasecontract waarbij u zeker weet dat de auto schoon, schadevrij en netjes bij u wordt afgeleverd zonder “gezeur” achteraf. Dit kunnen wij alleen organiseren als er een schouwing plaats vindt van de mogelijke schades, een transport door de juiste partij en een reiniging. Dan neemt u een leaseauto over op basis van de juiste voorwaarden en heeft u een tevreden en goed gevoel.

Wat als er alsnog een schade op mijn leaseauto zit bij aflevering?

Als bij aflevering blijkt dat er een schade op de auto zit welke niet in het schouwingsrapport vermeld stond, dient u dit direct te vermelden aan de chauffeur welke de auto bij u aflevert. De schade zal dan alsnog gerepareerd moeten worden waarbij LeaseMediator in overleg met haar partner zal zorgen voor het repareren van de schade, hier zijn contractuele afspraken over gemaakt tussen partner en LeaseMediator.

Hoe ontvang ik de sleutel, kentekencard en onderhoudsboekje?

De chauffeur die de auto komt brengen zal u de sleutels, het kentekenbewijs en het onderhoudsboekje overhandigen. De groene kaart zal volgen vanuit de leasemaatschappij of verzekeringsmaatschappij, afhankelijk waar u de auto heeft verzekerd. 

Rol LeaseMediator

Wat is de rol van LeaseMediator in dit proces?

LeaseMediator zorgt voor een zorgeloze overname van een leasecontract. Door de processen van de verschillende maatschappijen in Nederland is het lastig om te zien welke stappen je kunt ondernemen om een leasecontract over te nemen. LeaseMediator zorgt voor de juiste bemiddeling en een betrouwbare overdracht van een leasecontract door te zorgen dat ze alle partijen informeert, zorgt dat de auto schadevrij en schoon wordt afgeleverd en dat de overnemende partij het juiste advies krijgt over welke risico’s en voorwaarden er vast zitten aan het leasecontract.

Waar kan ik LeaseMediator voor contacten?

U kunt LeaseMediator benaderen gedurende de hele periode van het plaatsen van de advertentie tot aan overname en van offerte tot aan overdracht leasecontract. Op het moment dat de overname en de nazorg is afgehandeld is de leasemaatschappij welke het contract in zijn beheer heeft uw contactpersoon.

Wat mag ik van LeaseMediator verwachten?

U mag van LeaseMediator verwachten dat wij met beide partijen meedenken, schakelen met de leveranciers voor transport, reiniging en schade én zorgen voor de juiste afhandeling van uw advertentie, maar ook van het overnemen van het leasecontract. Als wij hierin niet hebben voldaan en/of u heeft vragen of opmerkingen neemt u dan alstublieft contact met ons op via onze contactgegevens. 

Is LeaseMediator ook mijn contact als ik het leasecontract heb overgenomen?

Na de overname en de afhandeling van de contract is LeaseMediator uit beeld en zal de leverende leasemaatschappij uw contact zijn voor verdere vragen. Mocht u er echt niet uitkomen dan zullen wij u uiteraard op weg helpen en kunt u met ons contact opnemen.

Hoe betaal ik mijn factuur aan LeaseMediator bij bemiddeling?

De latende partij zal een factuur krijgen voor de bemiddelingsfee, vergoeding(en) en mogelijke sponsoring (zoals uitgelegd bij vergoedingen) welke LeaseMediator vraagt voor haar activiteiten. Deze factuur dient u te voldoen voordat de leaseauto bij de latende partij wordt opgehaald om via onze partner naar de overnemende derde te gaan. Op het moment dat u deze factuur niet voldoet zal de overname ook niet in gang worden gezet en stopt de bemiddeling.  

Afhandeling leasecontract 

Wie is er verantwoordelijk voor het afhandelen van het leasecontract?

De leasemaatschappij is verantwoordelijk voor de afhandeling/afrekening van het leasecontract wat u heeft over laten nemen door de overnemende partij. LeaseMediator is hierin geen partij, omdat u destijds zonder overeenstemming met LeaseMediator dit contract heeft afgesloten bij uw huidige leasemaatschappij. Als u advies zou willen of steun bij dit traject dan kunt u eventueel contact opnemen met FleetSolve

Teken ik voor de auto en in welke staat ik deze heb ontvangen?

Ja, als u de auto heeft ontvangen vanuit onze partner dan tekent u voor de staat waarin de auto is afgeleverd en met welke kilometerstand u de auto heeft ontvangen. Dit is ook voor de latende partij de kilometerstand waarop het leasecontract met hen wordt afgerekend. 

Wie verzorgt de nazorg bij mogelijke klachten?

LeaseMediator zal u ondersteunen bij de nazorg van het leasecontract voor de periode van 10 werkdagen. Hierna is de leasemaatschappij van uw leasecontract de aangewezen persoon om u te helpen. Uiteraard kunt u bij vragen en/of opmerkingen altijd met ons contact opnemen via de bekende gegevens. 

Vanuit wie krijg ik de 1e factuur voor mijn leasetermijn?

De factuur voor de 1e leasetermijn komt vanuit de leasemaatschappij op basis van de voorwaarden van betaling die u heeft afgesproken met de leasemaatschappij onder bemiddeling van LeaseMediator. Uw betalingsverplichtingen voor het leasecontract zijn ook rechtstreeks met de betreffende leasemaatschappij.

Krijg ik een BKR notering bij het overnemen van een leasecontract?

Voor elke financiering die u aangaat zal een aantekening worden gemaakt bij het BKR. Dit heeft dus invloed op leningen die u in de toekomst mogelijk zou willen afsluiten. Een notitie op uw BKR krijgt u alleen als u niet voldoet aan uw betalingsverplichtingen en dit zal invloed hebben op mogelijke toekomstige financieringen welke u wilt afsluiten.

Contractuele zaken

Bij wie moet ik zijn met inhoudelijke vragen over mijn leasecontract?

Voor inhoudelijke vragen over uw leasecontract kunt u tijdens de bemiddelingsperiode contact opnemen met LeaseMediator en voor en na de bemiddelingsperiode bij de leasemaatschappij waar het contract is ondergebracht.

Hoe werkt de afrekening van mijn leasecontract?

De afrekening van uw leasecontract zal plaatsvinden per de datum van overname en op basis van de kilometerstand zoals de auto is afgeleverd bij de overnemende derde. De kilometerstand op aflevering is de kilometerstand waarop uw huidige leasecontract wordt afgerekend en het nieuwe leasecontract wordt gestart. 

Kan ik een no claim verklaring aanvragen?

U kunt bij uw leasemaatschappij een verklaring opvragen voor de schadevrije periode van uw overeenkomst. Deze zal u rechtstreeks moeten opvragen bij de leasemaatschappij. 

Kan ik een nieuw leasecontract afsluiten?

Zodra uw leasecontract is overgezet naar de overnemende partij en uw BKR aantekening is afgemeld kunt u een nieuw leasecontract afsluiten bij een leasemaatschappij. Mocht u hier hulp en/of vragen over hebben kunt u ook contact opnemen met FleetSolve.

Kan ik altijd terecht bij LeaseMediator voor advies?

LeaseMediator zal u altijd adviseren gedurende de bemiddelingsfase. Hiervoor betaalt u immers ook een fee als het contract wordt overgezet. LeaseMediator is een handelsnaam van FleetSolve, het bedrijf wat u voorziet van de juiste adviezen voor het afsluiten van een leasecontract of andere zaken. Heeft u interesse in een stuk advies bij aanbesteden, leaseproduct, mobiliteitsbudget, elektrisch wagenpark of het beheer van uw wagenpark neem dan een kijkje op www.fleetsolve.nl.